Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Kontakt

Slovenská komora mediátorov, o.z.

Mgr. Jaroslav Brezina - predseda

Kapitulská 27

917 01 TRNAVA

e-mail: predsednictvo@komoramediatorov.sk


Poštová adresa

Kapitulská 27

917 01 TRNAVA


IČO: 30 797 560

občianske združenie registrované MV SR pod VVS /1-900/90-266090 dňa 12.5.2005

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2625028854/1100