Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Račianska 66, sídlo SKM

Kontakt

Slovenská komora mediátorov

Račianska 66

831 02 Bratislava

e-mail: predsednictvo@komoramediatorov.sk

Poštová adresa

Dudvážska 13, 821 07 Bratislava


IČO: 30 797 560

občianske združenie registrované MV SR pod VVS /1-900/90-266090 dňa 12.5.2005

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2625028854/1100